MarineSolutions utför inspektioner med videodokumentation under vatten. Vi utför inspektionsarbeten och kontroller av bl a mindre fartyg, fisketrålare, kajer och hamnar etc.

Många av felen som upptäcks kan oftast åtgärdas direkt på plats utan att behöva ta upp fartyget i docka. Gör man denna besiktning regelbundet hinner man på ett tidigt stadie upptäcka ev. fel och brister, vilket sparar stora pengar i längden.

Under hela arbetets gång har ni möjlighet att följa dykarens arbete på en display och kommunicera med dykaren, ge anvisningar och rådgöra om olika lösningsförslag om så önskas.

Hela arbetet kan levereras som en film på DVD med tillhörande skriftlig rapport.