MarineSolutions är ett dykeriföretag med huvudinriktning på fartygsdykeri i det mindre tonnaget. Vi är ett litet företag med de fördelar som detta innebär – kostnadseffektivt för er som kund, stor flexibilitet och hög tillgänglighet. Dock har vi det stora företagets resurser att sätta in när så behövs, både personellt och utrustningsmässigt.

Vi har lång erfarenhet och tillgång till ett flexibelt nätverk av dykare med flera olika kompetenser och kan ofta vara på plats med mycket kort varsel. Dykarna innehar certifikat efter gällande regler.