Vi kan erbjuda olika typer av tjänster som med fördel kan utföras med minimala störningar av er ordinare verksamhet.

Då vår utrustning är flexibel och mobil, arbetar vi både från kaj och båt. Vi hjälper gärna till med för­slag på olika lösningar till olika arbetsuppgifter under vatten, inget jobb är det andra likt, och tack vare vår långa erfarenhet kan vi i dialog tillsammans med er hitta den rätta lösningen på just ert problem. Att regelbundet underhålla t ex propellern med polering bidrar till en god driftsekonomi och att slitaget minimeras.

Det finns säkert många fler uppgifter MarineSolutions kan hjälpa just dig med, vid mer omfattande arbeten har vi ett väl fungerande nätverk och möjlighet att snabbt kalla in specialistkompetens och extra resurser både materiellt och personellt om så behövs. MarineSolutions är mycket flexibla och vi har möjlighet att med mycket kort varsel inställa oss då ni är i behov av hjälp. Vi har jour dygnet runt och nås via telefon +46 703 17 13 61.