• Besiktning av fartygsskrov, roder, propeller, bogpropeller, anoder, kylvattenintag, sjökistor
 • Besiktning av bryggor/mooringar med förankringar
 • Besiktning av kajer, kontroll av anodskydd och erosionsskydd
 • Besiktning av dammar, luckor och intagsgaller
 • Svets- och brännarbeten
 • Rensning av propeller, bogpropeller, roder, dysa etc från tross, däck och fiskeredskap
 • Sättning av tätplan för sjövattenintag, galler etc
 • Polering av propeller och bogpropeller från beväxtning
 • Rensning av kylvattenintag, sjökistor
 • Anodbyte, komplettering på fartyg och kajer
 • Byte av kätting/länk och schackel på bryggor/mooringar
 • Avlägsnade av beväxtning på flytelement, kätting/länk
 • Rensning framför intagsgaller och luckor på kraftstationer